Grupa Odnowy Wsi Uszyce

  • warning: Parameter 2 to acidfree_link_alter() expected to be a reference, value given in /var/www/virtual/stobrawskiinkubator.pl/htdocs/includes/common.inc on line 2830.
  • warning: Parameter 2 to acidfree_link_alter() expected to be a reference, value given in /var/www/virtual/stobrawskiinkubator.pl/htdocs/includes/common.inc on line 2830.
  • warning: Parameter 1 to theme_acidfree_print_thumb_acidfree() expected to be a reference, value given in /var/www/virtual/stobrawskiinkubator.pl/htdocs/includes/theme.inc on line 617.
  • warning: Parameter 2 to acidfree_link_alter() expected to be a reference, value given in /var/www/virtual/stobrawskiinkubator.pl/htdocs/includes/common.inc on line 2830.
  • warning: Parameter 1 to theme_acidfree_print_thumb_acidfree() expected to be a reference, value given in /var/www/virtual/stobrawskiinkubator.pl/htdocs/includes/theme.inc on line 617.
  • warning: Parameter 2 to acidfree_link_alter() expected to be a reference, value given in /var/www/virtual/stobrawskiinkubator.pl/htdocs/includes/common.inc on line 2830.

Grupa Odnowy Wsi Uszyce powstała w 2008 roku. Grupa liczy 8 osób (przedstawiciele wszystkich organizacji działających na terenie Uszyc). Od chwili powstania Grupa realizowała wiele przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności. Grupa bierze także aktywny udział we wszystkich działaniach i projektach organizowanych przez gminę lub inne organizacje działające na jej terenie, a także na obszarze województwa opolskiego.

Ważniejsze przedsięwzięcia:
- przygotowanie jubileuszu 40lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszycach (we współpracy ze szkołą),
- udział w I Gminnym Kiermaszu Wielkanocnym,
- organizacja jubileuszu 60lecia Ludowego Zespołu Sportowego,
- realizacja różnych imprez wspólnie z OSP.

Członkowie grupy, w najbliższym czasie zamierzają założyć stowarszyszenie pod nazwą "Miłośnicy Ziemi Uszyckiej".

Osoba upoważniona do reprezentowania Grupy:
Bożena Partyka - Lider Grupy Odnowy Wsi Uszyce

 

"Działaj Lokalnie VII"


W 2010 roku Grupa Odnowy Wsi Uszyce wzięła udział w programie „Działaj Lokalnie VII”, koordynowanym przez Lokalną Organizację Grantową „Dolina Stobrawy”. Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Program finansowany jest ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dodatkowo dotacje oraz koszty realizacji lokalnych konkursów grantowych są częściowo wspierane przez samorządy, firmy, lokalne organizacje pozarządowe oraz mieszkańców.

Grupa Odnowy Wsi Uszyce przedstawiła projekt pt: „Od zabawy do sedna sprawy”, na który otrzymała dotację w wysokości 5.000 zł. Przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu miejsca dawnego boiska do piłki nożnej na kompleks o charakterze rekreacyjno-sportowym. Na tym terenie powstanie plac zabaw dla dzieci oraz miejsce do odpoczynku (ławki, stoły i altana grillowa). Dzięki projektowi powstanie ogólnodostępne miejsce, w którym będzie można rozwijać swoje pasje, spotykać się z bliskimi oraz integrować ze społecznością. Inwestycja będzie realizowana przez okres dwóch miesięcy (wrzesień - październik 2010).